February Half Term

Mon 21st Feb - Fri 25th Feb 2022
Term Dates

Easter Break

Mon 11th Apr - Fri 22nd Apr 2022
Term Dates

Summer Half Term

Mon 30th May - Fri 3rd Jun 2022
Term Dates

School Photo Day – Class Photos

Fri 17th Jun 2022
8:45am - 3:30pm
Frome Vale Academy

Summer Break

Mon 25th Jul - Fri 2nd Sep 2022
Term Dates

School Photo Day – Individuals

Fri 7th Oct 2022
9:00am - 3:30pm
Frome Vale Academy